Uppläggsförslag

Med uppläggsförslaget kan ni snabbt få förslag och idéer hur verksamhetens kommunikation och affär kan utvecklas. Ni kan snabbt överta idéerna och jobba vidare med dem internt eller diskutera nytt uppdrag/avtal om ni vill fortsätta samarbetet med Värdekonsulten.

Uppläggsförslaget är den enklaste formen av insats, men som kan ge ny kraft och engagemang i det ständiga flödet av kommunikation. Ge en riktning framåt, fokus på prioriteringar och nya infallsvinklar. Eller bara få oberoende bekräftelse utifrån.

UPPLÄGG
Nivå 1
• Möte (á 1h, 1-2 personer) inkl uppläggsförslag = 2000 kr.

Nivå 2
• Möte (á 2h, 3-4 personer) inkl uppläggsförslag = 4000 kr.

Nivå 3
• Möte (á 2h, 5-7 personer) inkl uppläggsförslag = 6000 kr.

Moms och ev resor tillkommer.