– Om

Jag tror att de bästa strategiska och relevanta lösningarna skapas ”i rätt miljö” med ”rätt impulser”, och erbjuder dig att testa mig tillsammans med era medarbetare – så länge ni önskar!
Oavsett om du saknar marknadsavdelning eller är van att samarbeta med reklambyrå och kommunikationsbyrå, så är urval av tjänstepaket anpassade så du snabbt kan komma igång. Det är möjligt att anpassa samarbetet på plats hos er, allt från någon dag i veckan till månadsvis.

Mitt erbjudande är brett inom marknadskommunikation (kanaloberoende), såväl strategiskt som operativt. Fråga gärna om ni har specifika behov. Jag kan komma att variera paketlösningarna över tid, beroende på efterfrågan – så din dialog är intressant och viktig för mig!

Mitt namn är Ellinor Alicesson – jag är en ”giggare” (= en tillfällig resurs och medarbetare utan anställning)!

Jag är en tålmodig person som tror att ”den interna styrkan” får din verksamhet att stråla! Alltid med insikten av kundperspektivet, går jag in i stort som smått. Och lösningar som presenteras med pedagogiskt upplägg som alla kan förstå. Jag började min karriär inom marknadsföring för 23 år sedan, och studerade redan från år 1989 (29 år sedan). Och jag är Bara 44 år 😉

Paradigmskifte kräver nytänkande

Värdekonsulten – Kundvärde / Kärnvärde / Organisatoriskt värde

Den här affärsidén har växt fram senaste åren, då allt fler företag upplever mer komplexa utmaningar, i och med de digitala/sociala kanalerna t ex.
• Många omorganiserar, och har ett allt större behov av att få helhetskontroll och ny kunskap, i det paradigmskifte vi nu befinner oss i. Förflyttningen är den största sedan marknadsföringens vagga, när vi nu går från ”marknadsinriktad” till (ska vi kalla den för) ”värdeorienterad” marknadskommunikation?
• Den nya marknadsföringen bygger på att få insikt och lyfta fram det relevanta värdet för alla.
• Alla … då menar jag t ex: Vilket värde har er produkt/tjänst för samhället, kunderna, medarbetarna, aktieägarna, brukare, invånare, resenärer, myndigheter, studenter, finansiärer, beslutsfattare och andra för er viktiga företrädare.
• Jag tror många har behov av ett bollplank, ledarstöd och medarbetarstöd.
• Att internt jobba för att etablera långsiktiga riktlinjer och strategier, med intern delaktighet.

– Därför har jag nishat mig som värdekonsult / inhousekonsult istf kommunikationsbyrå eller strategibyrå.
• Jag är här för er/hos er – ”i rätt miljö” – med ”rätt impulser”!
• För att stärka, inspirera, utbilda och ge er verktyg så den egna organisationen står stadigt i den värdeorienterade marknadskommunikationen.

Höga och individuella förväntningar på tjänster och produkter!
Förväntningarna från individen är höga på att hitta den information hen söker, på ”sitt” sätt. Du har inte många sekunder att fånga upp en besökare. Om de ens hittar till dig!
• För många verksamheter är WOM (Word of Mouth) den viktigaste kanalen! Dvs det du/ni säger har ringa betydelse för målgruppen, men om en vän rekommenderar er produkt/tjänst betyder så mycket mer – är mer trovärdigt jmf med klassisk kommunikation!
• Beslut tas mer individuellt, många gånger uppkrupen i soffan med paddan i knät. Tänk själv när du letar något, kollar av sökresultat och lika snabbt går vidare till nästa om det inte direkt fanns relevant information lättillgänglig.
• Man bör vara medveten om vilka som är påverkare och beslutsfattare. Vad hjälper det om du bearbetar beslutsfattaren när det är vad påverkaren säger som denna grundar sina beslut på? Den bjuder jag på 🙂

Eller lyfter ni ”fel värden” i er kommunikation som upplevs orelevant.
• Eller är det något helt annat som har stor betydelse; kanske har konkurrenterna ett bättre betal- eller bokningssystem, kanske är de mer transparenta när det kommer till fel och brister … eller ligger fokus för mycket på hemsidan när kampanjsidor kanske är en bättre lösning?
– Fråga mig gärna så kan jag ge mer konkreta exempel.
– Hur skapar man mer individanpassad och integrerad kommunikation, jag berättar gärna hur!

Jag ser fram till att höra från dig!

Må så gott!
Ellinor Alicesson
070-5757914
ella (at) vardekonsulten.se

-.-.-.-.-.-.-

Läste du hela vägen hit, toppen! Här kommer en liten bonus med några trender jag ser:
• Att fler handplockar en arbetsgrupp för vissa uppdrag för att få rätt kompetens för uppgiften (mixat interna och externa resurser).
• Behov av en agil arbetsprocess! Där planen kan justeras under pågående projekt, förespråkas istf en statisk plan t ex. Passar inte alla men lämplig när förändringar lätt uppstår – då skadar inte lite flexibilitet.
• I korta drag; Employer Branding, erkänna sina brister, Lean, UX-design, AR (Augmented Reality) dvs förstärkt verklighet, planera sociala närvaro, integrerad kommunikation, social video, design for ”sound off” 3-5 sekunder, ”modern” relevant SEO (sökordsoptimering) och spelifiering mm.