Ledarstöd

Som ledare är man ofta ganska ensam, och man saknar uppmuntran som håller glädjen och orken uppe. Och i en allt mer komplex värld av kommunikation är det viktigt att ha någon att bolla med – stort som smått. Vissa frågeställningar kan man helt enkelt inte prata med de anställda om och där hemma vill ingen höra.

Jag erbjuder ett direkt ledarstöd inom kommunikation, där du kan ringa när som helst på dagen då behovet uppstår. Men vi börjar alltid med ett fysiskt möte där du får beskriva vilka kommunikativa utmaningar du står inför och hur ditt individuella behov av stöd yttrar sig. Exempelvis; många gånger kan det vara svårt att nå fram till vissa medarbetare, hur man ska genomföra eller kommunicera större omorganisationer, bryta ny marknad eller introducera nya produkter/tjänster till att få stöd med att ”få kontroll” eller ”släppa kontrollen” mm. Se till att du har en lista på just dina utmaningar tills vi ses, låt ingenting begränsa dig …

UPPLÄGG
Fritt antal samtal* – och blir det 5 minuter så är det 5 minuter (ingen minimidebitering).

Nivå 1:
• Informationsmöte (á 2h, 1 person) = 1 200 kr.
• 1 möte i veckan (á 1h) i 6 veckor = 3 600 kr.
• *2h ledarstöd via telefon (”fritt” antal samtal) under 6 veckor = 1 200 kr.
Totalt 6 000 kr

Nivå 3:
• Informationsmöte (á 2h, 1 person) = 1 200 kr.
• 1 möte i veckan (á 1h) i 6 veckor = 6 000 kr.
• *4h ledarstöd via telefon (”fritt” antal samtal) under 6 veckor = 4 000 kr.
Totalt 11 200 kr

Moms, resor och ev traktamente tillkommer.