Organisationsutveckling

Den stora utmaningen i allt lagarbete ligger i att både rikta in verksamheten mot de fastställda målen och samtidigt hantera gruppdynamiken på ett effektivt sätt.

Inhousestar bygger på

 • att öka kunskapen internt och skapa en djupare förståelse för de övergripande utmaningar verksamheten har – på ett strategiskt och kommunikativt plan.
 • Och lika viktigt lyfta de interna utmaningarna på
  marknadsavdelningen / marknadsteam:
  olika funktioner i marknad & inhousebyrå, t ex produktionsledning / content manager / copywriter / planner / social media-koordinator / marknadschef / strateg / informationsansvarig / eventarrangör / employer branding strategist / AD m fl.
  som övrig personal:
  olika funktioner i kundrelation, t ex inom försäljning / support / kundservice / kundtjänst / produktionsutveckling / projektledning … och alla ”doers” i produktion och ute hos kund/brukare mm
  för att nämna några … kartan ritas om – nya roller föds och gamla fasas ut/förändras … som en direkt följd av behovet att anpassa marknadsföringen till kundresan! 

Genom att

 • skapa ett deltagande på individnivå; samtliga medarbetare besitter både kunnande och värdefulla erfarenheter som kan bidra till verksamhetens utveckling. Lösningen / insikten kanske vilar hos övrig personal med tätaste kundrelationen
 • att kombinera visioner och mål med rutiner anpassade för just er verksamhet – och att få all personal att dra åt samma håll i den kommunikativa sfären.

Tjänsten innehåller även

 • en verksamhetsanpassad kundanalys. Som utgör själva grunden för att kunna bekräfta fungerande kommunikation och få uppslag på förbättringspotential och ibland t o m affärsutvecklande insikter.

Ett framgångrikt marknadsteam + personalen delaktig + individuellt kund behov = Insikt / Lösning!

UPPLÄGG
Nivå 3 erbjuds just nu:

 • Workshop 1 (á 3h, 5-7 personer) inkl nulägesanalys och mål = 8000 kr.
 • Kund- och verksamhetsanpassad kundanalys = 6000 kr.
 • Fysisk avstämning (1h, 1-2 personer) = 1500 kr.
 • Workshop 2, presentation av förslag på strategi, rutiner och mål och hur alla tillsammans kan bidra för att nå målen (á 3h, 5-7 personer) + analysrapport = 8000 kr.
  TOTALT = 23 500 kr.

Resten av personalstyrkan deltar genom videolänk (förklaras vid intresse).

Moms, resor och ev traktamente tillkommer.