Garanti

Värdekonsulten Ella AB erbjuder en ”Nöjd-kund-garanti” som innebär att vi inom två veckor åberopa garantin från när avvikelse upplevs. En snabb insats är till fördel för båda parter och ska alltid vägas in med alternativa lösningar. Naturligtvis bör särskilda skäl föreligga så att garantin inte missbrukas till er fördel. Särskilda skäl kan räknas till t ex i avtalet tecknade tillgänglighet inte uppfylls pga exempelvis sjukdom. Om detta kan påvisas en betydande kostnad för er verksamhet och ingen annan lösning varit möjlig.