GDPR

Integritetspolicy

Här presenterar jag Värdekonsulten Ella ABs arbete för att skydda dina personuppgifter utifrån gällande lagstiftning.

INNEHÅLL
 • Vad är GDPR?
 • Vilka personuppgifter jag samlar jag in?
 • Varför samlar jag in dessa personuppgifter?
 • Efterforskning

 

Vad är GDPR?

GDPR (General Data Protection Regulation) eller (Allmänna dataskyddsförordningen) på svenska, ger dig rätt att veta hur t ex företag samlar in och använder dina personuppgifter.

 • Det är en lagstiftning som förenklar hanteringen av personuppgifter inom EU. En lag istället för som tidigare en tolkning av lagen i varje land.
 • Den främjar den fria konkurrensen och gör det enklare för företag att verka i flera EU-länder.
 • Och självklart bidrar den till säkrare hantering av dina personuppgifter (den ersätter tidigare PUL, Personuppgiftslagen).

 

Vilka personuppgifter samlar jag in?

Värdekonsulten Ella AB samlar inte några uppgifter som är bostadsrelaterade eller konsumentrelaterade. Adressuppgifter är företagsrelaterade och i många fall offentliga eller tillgängliga via företagets hemsida eller telefonväxel. Men eftersom namn är personligt och mailadress och telefon/mobil kan vara både personligt och företagsrelaterat så vill jag informera om hur jag hanterar dessa uppgifter.

För att läsa om integritetspolicyn för Värdekonsulten Ella ABs bibolag Lösöret Auktioner, vänligen klicka här: (länk uppdateras när hemsidan är online).

Uppgifter som samlas in:

 • Namn.
 • Mailadress.
 • Telefon och mobil.
 • Besöksadress/leveransadress (företagsrelaterat).
 • Jag kan dela dessa personuppgifter med mina samarbetspartners i de fall ett större team tecknas ingå i avtal eller samarbetet. Samt nödvändiga leverantörer för att kunna leverera utlovad tjänst/produkt.
 • Jag samlar inte in några känsliga uppgifter.
 • Jag är personligen personuppgiftsansvarig.
 • Jag sparar inte personuppgifter längre än ett år, då garantitiden inte gör det nödvändigt i enlighet med konsumentköplagen. Men självklart vill jag kunna erbjuda någon form av garanti! Lär mer om garanti …
 • Om Värdekonsulten får kunduppgifter från ditt bolags kunder, som är nödvändiga för att genomföra uppdrag såsom t ex en marknadsundersökning, marknadsstudie och olika kundanalys-tjänster … hanteras dessa utifrån gällande lagstiftning. Inga uppgifter sparas i onödan om ingenting annat har avtalats.
 • Data som samlas in via Google Analytics kan du läsa om mer längre ner.

Det är din rättighet att kunna beställa hem ett registerutdrag över dina personuppgifter jag har sparat.

 

Varför samlar jag in dessa uppgifter?

Värdekonsulten behandlar ovanstående personuppgifter för att kunna leverera och ta betalt för de tjänster/produkter som vi levererar till dig, samt i marknadsföringssyfte. Uppgifterna används enbart för internt bruk och hanteras i enlighet med gällande lagstiftning så länge det är nödvändigt för att kunna leverera tjänster eller uppfylla lagkrav (och max ett år efter tjänsten/produkten har upphört att levereras, om inget annat har avtalats).
Då du har godkänt att dina uppgifter sparas i marknadsföringssyfte, kan du när som helst välja att de raderas.

 

Efterforskning

Insamling av viss data är helt avgörande för min verksamhet! Informationens som t ex ”Datalagring” och ”Spårningsinformation” som kan användas till Ad-wordsannonsering sparas som standardinställningen i 26 månader med avsikt att göra efterforskning som bidrar till min verksamhetsutövning. Det är datalagring som är kopplat till cookies, användaridentifiering eller annonsidentifiering för att kunna skapa personligt anpassad annonsering.
– Jag samlar in datat för att studera den, men har i dagsläget ingen avsikt att använda mig av den informationen för annonsering.

 • Om det blir aktuellt så kommer jag att uppdatera denna integritetspolicy, datera samt markera ändringen.

 

Google Analytics

Självklart håller jag koll på hur trafiken på hemsidan ter sig – det är mitt jobb och är en förutsättning för min affärsidé!

Google Analytics sammanställer data (statistiken som är generell för min hemsida) t ex

 • Antal besökare per dag.
 • Vilka sidor som besöks mest.
 • xxx
 • ,,,
 • ,,,

 

Personuppgifter som samlats in via kontaktformulär eller ev framtida nyhetsbrev sker i samtycke. En förteckning över uppgifterna sparas för att lättare kunna radera och uppdatera.

 • Förteckningen sparas i ett Excell-ark, mailadresser även i gmail kontakter.
 • Uppgifterna sparas upp till ett år varpå de raderas om de inte övergår till kunduppgifter.
 • Kunduppgifter flyttas till ett nytt Excell-kalkylark samt i gmail kontakter.
 • Uppgifter från tidigare kund sparas upp till ett år varpå de raderas.
 • En kund kan när som helst tacka nej till marknadsföring från mig, t ex i mailutskick.
 • Leverantörsuppgifter sparas på samma sätt i separat Excell-kalkylark och raderas på tidigast ett år efter de upphört vara samarbetspartner/leverantör.

Tänk på att;

 • Skriv inte in några personuppgifter i kontaktformulärets fält som inte uppmanar till det, t ex i fritextfält.
 • Maila ingen känslig information utan att upplysa mig om det, så att jag kan vidta nödvändiga åtgärder för att radera den.
 • Maila inga personuppgifter, (aldrig) kontoinformation eller liknande information.

 

Borttagning av individuella besökare

Om en besökare till min webbplats kontaktar mig och ber om att bli borttagen, så tar jag bort denne individuella besökaren snarast möjligt. För säkrare hantering ber jag hen först ta kontakt via telefon där jag också kan bekräfta att borttagning är genomförd på ett säkert sätt utan digital inblandning. Hens telefonnummer sparas inte och raderas från samtalslistan direkt!

 

Vilka system använder jag?
 • Webbläsare = Google Chrome
 • E-post = gmail med Wordfence Security (Antivirusprogram, Brandvägg och Malware Scan)
 • xxx Kontaktformulär = Contact Form 7 (under uppbyggnad)
 • xxx Marknadsundersökning = SurveyMonkey
 • Marknadsstudie© = Wordfil
 • Trådlöst nätverk = krypterat
 • Dator = lösenordsskyddad MAC med de senaste systemet och programvarorna
 • Säkerhetskopiering av personuppgifter (kunder och leveranstörsuppgifter) görs till separat hårddisk som inte är ansluten och förvaras separat på säker plats. Detta för att Värdekonsulten ska kunna fullfölja sina åtaganden vad gäller radering av inaktuella personuppgifter.
 • Säkerhetskopiering och radering genomförs kontinuerligt samt minst en gång/månad.

 

Varmt välkommen till Värdekonsulten 😀
E-mail: ella (at) vardekonsulten.se
Mobil: 070-5757914