Marknadsstudie©

Jag vill passa på att tacka alla som svarade på min omfattande marknadsstudie©, tusen tack – era svar har verkligen hjälpt mig förstå era utmaningar bättre. Vilket har bidragit till hur den här sidan har anpassats.

PS. I sammanställningen av alla svar så föll lite text bort, dvs ”jämförelsen ska läsas vågrätt!”
Meningen ska lyda: Avläses lodrätt, jämförelsen ska läsas vågrätt!
Dvs varje lodrät kolumn är svar från samma företag och vill man jämföra gör man det vågrätt.
Exempelvis strateg och kommunikatör i topp som mest relevanta, medan originalare låg i botten. Väldigt intressant …